کبوتر
از نگاه ديگران
فرستنده : عارفي   جمعه 91/8/26
عارفي
تا ابرتير ه هست دلم وا نميشود
يعني مقيم خانه گلها نميشود
موجيست در دلم كه به سا حل نمير سد
شوريست در سرم كه شكيبا نميشود
اند يشه كويري چشمان تنگ من
افسوس محو وسعت دريا نميشود
درسا يه سار باغ سپيدارعشوه گر
درد آ شنا ي لا له صحرا نميشود
ازمن مپرس علت اين داغ بي شكيب
رازيست سر به مهر كه افشا نميشود
شهر از حضور دلهره بيمار گونه است
وقتيكه عشق و عا طفه معني نميشود .
(سارائي)
فرستنده : مهدي رهبرزارع   شنبه 91/8/6
مهدي رهبرزارع
فرستنده : مهدي رهبرزارع   جمعه 91/6/24
مهدي رهبرزارع
مراقب افکارت باش که گفتارت مي شود
مراقب گفتارت باش که رفتارت مي شود
مراقب رفتارت باش که عادت مي شود
مراقب عادتت باش که شخصيت مي شود
مراقب شخصيتت باش که سرنوشت مي شود.

يـــــــــــــــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــرج
    صفحه 1 از 1 ( 3 نظر)  < 1 >  
مشخصات
کبوتر
وبلاگ : لبخند هاي خاکي
پارسي يار : لبخند هاي خاک&
کبوتر

نام: کبوتر
تاريخ عضويت: 89/7/1
سن وبلاگ : 10 سال و 7 ماه و 19 روز


آخرين يادداشت وبلاگ

ParsiBlog.com ® © 2010